Skip to the content

Príbehy spomienok

Utečenci kedysi a dnes

O projekte

Projekt „Príbehy spomienok“ dokumentuje vo forme výstavy osudy a životné cesty utečencov z bývalej Juhoslávie počas vojen v 90-tych rokoch a ľudí na úteku dnes. Prezentuje práce štyroch európskych fotografov, ktorí týchto ľudí v minulosti aj dnes sprevádzali. Výstava sa uskutoční v piatich európskych mestách, pričom budú prezentované práce Boruta Krajnca (Slovinsko), Floriana Rainera (Rakúsko), Istvana Bielika (Maďarsko) a Imre Szabó (Srbsko).

Podľa odhadov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) bolo počas vojen v Juhoslávii registrovaných na úteku okolo 2,3 milióna ľudí, z toho 400 000 utieklo za hranice bývalej Juhoslávie, väčšinou do Nemecka. V súčasnosti je podľa UNHCR na celom svete asi 60 miliónov utečencov, ktorí sú na úteku alebo boli vyhnaní. Tí zanechávajú stopy v podobe mnohostranných spomienok, ktoré nám dnes môžu pomôcť lepšie pochopiť ako historické udalosti okolo vojen v bývalej Juhoslávii a ich následky, tak aj osudy utečencov (v minulosti aj dnes).

Od začiatku týchto vojen uplynulo 25 rokov, ale aj v samotných krajinách bývalej Juhoslávie táto epocha už patrí minulosti. Tím sa strácajú mnohé lekcie a náhľady do histórie, ktoré by sme tak mohli získať. V tomto zmysle je výstava príspevkom k mierovej a tolerantnej Európe: je pohľadom do minulosti, na chyby a tragédie európskej histórie, aby sa odkryli poznatky pre súčasnosť, vyžaduje empatiu, senzibilitu a predvídavosť v zaobchádzaní s utečencami v dnešnej dobe a smeruje pohľad na ich osudy, ktoré sú komplexnejšie ako kolektívny strach pre niekým údajne „iným“, ktorý dnes vyvoláva v Európe politické a spoločenské diskusie. Výstava prezentuje osobné príbehy poukazujúce na to, aký význam má útek či vyhnanie z krajiny z pohľadu utečencov a aké výzvy prináša.

Partneri

Podujatia

 • 18.05.2017

  Adresa:
  Haus der Demokratie und Menschenrechte
  Greifswalder Str. 4
  10405 Berlin
  Nemecko
  Otvorenie:
  18.05.2017 18:30
  Diskusia:
  18.05.2017, 2017 19:30
  Otváracie hodiny:
  18.05-09.06.2017, 10:00-17:00

  Viac

 • 24.05.2017

  Adresa:
  Fotogalerija Stolp
  Židovska ulica 6
  2000 Maribor
  Slovinsko
  Otvorenie:
  24.05.2017 19:00
  Diskusia:
  24.05.2017, 2017 20:00 (Salon uporabnih umetnosti) – »Begunci in fotografija – kako fotografija sooblikuje javno mnenje?«
  Otváracie hodiny:
  24.05-31.05.2017, torek – petek: 16:00-18:00
 • 07.06.2017

  A cappella-Performance „Fluchtrouten“ von Irina Karamarkovic

  Adresa:
  Werkstadt Graz / Galerie Grazy
  Sporgasse 16, hofseitig,
  8010 Graz,
  Rakúsko
  Otvorenie:
  07.06.2017 18:30
  Otváracie hodiny:
  07.-30.06.2017

Národ nemôže žiť bez histórie.

Helmut Kohl
Back to the top